Thursday, March 26, 2009

VAGINITIS SELF-TEST CARDIni pulak ialah vaginitis self-test card yang dibekalkan secara percuma pada pembeli. Ia digunakan untuk menguji tahap kebersihan vagina kita sebelum dan selepas menggunakan sanitary napkin istimewa ini..........

1 comment: